„Asistăm la o stagnare pe partea de implementare a proiectelor de transformare a orașelor în orașe inteligente”

Interviu cu Ovidiu Ghiman, Telekom Romania, realizat de Radu Hângănuţ


Distribuie articolul

În ecosistemul smart city, comunicaţiile reprezintă pilonul central, cu ajutorul lor putând fi integrate şi dezvoltate toate soluţiile necesare oraşelor inteligente în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. Telekom Romania are o divizie dedicată Smart City în care dezvoltă constant soluţii inovatoare care integrează tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor pentru utilizarea eficientă a resurselor şi infrastructurilor din oraşele noastre.

Smart Street în portul Dubrovnik (foto: telekom.com)

SINTEZA: Cel puţin în România, conceptul de Smart City este prezentat ca fiind ceva ce este oferit de către privat, către autorităţile locale şi comunitate. Cum vedeţi acest raport şi cum se explică faptul că firmele private sunt cele care încearcă să tragă spre viitor oraşele în care funcţionează?

Ovidiu Ghiman: Aş începe prin a face transparent faptul că unul dintre obiectivele declarate ale grupului Deutsche Telekom şi automat şi al Telekom Romania este acela de a fi partenerul de încredere în procesul de digitalizare a economiei, atât în sectorul privat, cât şi în sectorul public. Şi asta se traduce în obiectivul nostru de a ajuta companiile să crească afacerile lor, utilizând cele mai noi soluţii tehnologice şi în obiectivul nostru de a contribui semnificativ la îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor.

Şi cred cu tărie că, prin ceea ce facem în fiecare zi, suntem pe drumul potrivit în atingerea acestor obiective.

Plecând de la aceste obiective, cred că responsabilitatea noastră este aceea de a creşte nivelul de înţelegere al administraţiilor locale şi al cetăţenilor asupra beneficiilor imediate şi semnificative pe care le aduc soluţiile de tip Smart City.

În acest context, consider că este un semn de normalitate faptul că furnizorii de soluţii IT şi industriale alocă resurse pentru a prezenta către administraţiile locale tehnologiile care pot schimba radical, în sens pozitiv, relaţia între oraş şi cetăţean. Furnizorii de soluţii au expertiză avansată în înţelegerea acestor tehnologii şi trebuie să folosească această expertiză pentru traducerea tuturor caracteristicilor tehnice ale acestor tehnologii în beneficii concrete pentru oraşe şi pentru viaţa cetăţenilor, prin studii de caz extrem de simple.

Grupul Deutsche Telekom (DT) are în acest moment un nivel de expertiză foarte ridicat pentru soluţiile de tip Smart City. Această expertiză vine atât din crearea unui centru de excelenţă pentru astfel de soluţii, creat la nivelul grupului, unde au fost atraşi cei mai buni specialişti, dar şi din experienţa practică, dobândită prin implementarea unor proiecte mari sau prin implementarea de proiecte-pilot.

Însă noi nu ne dorim ca relaţia între Telekom Romania şi administraţiile locale să fie una în care noi „tragem” singuri spre viitor oraşele. Ne dorim un parteneriat funcţional, pe termen lung, în care fiecare dintre parteneri să îşi îndeplinească rolul: administraţiile locale să fie interesate de implementarea cât mai rapidă a unor tehnologii care să le ajute să gestioneze mai eficient oraşul şi să uşureze interacţiunea cetăţenilor cu instituţiile administraţiei locale, iar Telekom Romania să implementeze şi să gestioneze cu succes soluţiile Smart City. În acelaşi timp, efortul de educare este unul cât se poate de important, iar acesta trebuie susţinut de ambii parteneri.

Dar mai sunt două elemente extrem de importante: curajul şi determinarea de a implementa astfel de proiecte. Pentru că vedem astăzi o stagnare a proiectelor în implementare, legată pe de o parte de lipsa unei viziuni clare apropo de priorităţile pentru transformarea unui oraş în oraş inteligent (şi acestea pot să fie diferite de la oraş la oraş), dar şi de capacitatea administraţiilor locale de a lansa proiecte şi de a superviza implementarea lor. Şi cred că e nevoie de determinare pentru a stabili priorităţile şi a le implementa cu succes şi de curaj pentru lansarea proiectelor în piaţă.

– Soluţiile de tip Smart City au de regulă nevoie şi de sisteme de alimentare cu energie foarte bine puse la punct. În ce măsură credeţi că acest aspect este o problemă la ora actuală în România, în contextul în care vârsta medie a acestor reţele depăşeşte 35 de ani? Cum ar putea fi rezolvat sau evitat un impediment de acest gen?

– Soluţiile de tip Smart City au ca beneficiu de bază încorporat, reducerea consumului de energie. Unele dintre aceste soluţii generează acest beneficiu în mod direct, pe când altele generează acest beneficiu prin modul în care sunt construite tehnologic componentele care alcătuiesc soluţia implementată.

Soluţii care generează eficienţă energetică în mod direct sunt soluţiile de iluminat inteligent, care, pe lângă eficienţa generată de lampa led au şi sisteme de telegestiune, care generează eficienţe energetice suplimentare.

Un exemplu de soluţie care generează eficienţă energetică în mod indirect îl reprezintă soluţiile de monitorizare a calităţii aerului. O astfel de soluţie este o soluţie autonomă din punct de vedere energetic, putând să funcţioneze pe bază de panouri solare.

Un alt exemplu de soluţie care are încorporată eficienţa energetică în soluţia tehnică îl reprezintă senzorii pentru parcările inteligente. Aceştia încorporează tehnologii Low Power şi au baterii care funcţionează în parametrii optimi pentru perioade de 5-10 ani. Tocmai de aceea, implementarea unor tehnologii de comunicaţii care să suporte conectivitate de tip Low Power (cum ar fi NB IoT sau 5G) este critică pentru atingerea acestui obiectiv de eficienţă în consumul energetic pentru soluţiile de tip Smart City.

Telekom Romania are un plan concret pentru implementarea acestor tehnologii, astfel încât să creăm ecosistemul complet care să susţină implementarea soluţiilor de tip Smart City.

 – Ce caracteristici aparte au oraşele alese pentru a fi parte a proiectului pilot dezvoltat de Telekom? Există un anumit „profil” de oraş care se pretează la o astfel de încercare?

– Prin implementarea unor proiecte-pilot am urmărit mai multe obiective:

  • Testarea nivelului de deschidere al cetăţenilor pentru soluţii inovatoare
  • Exersarea modului de lucru cu autorităţile locale
  • Testarea mai multor tehnologii

Când am ales oraşele în care să derulăm proiecte-pilot, am fost foarte interesaţi ca cei care gestionează oraşul (primarul şi city-managerul) să fie dornici să înţeleagă ce înseamnă implementarea unui astfel de proiect şi să aibă o viziune clară despre modul în care doresc să transforme oraşul pe care îl administrează într-un oraş inteligent. În beneficiul cetăţenilor, care se vor apropia mai mult de oraş cu această ocazie, şi în beneficiul administraţiei locale, care poate să administreze mai eficient oraşul.

Am învăţat foarte mult din implementarea acestor proiecte-pilot.

În primul rând, am avut confirmarea faptului că cel mai important lucru nu este să ai acces la producătorii de tehnologie (există un număr foarte mare de producători de tehnologie), ci să fii capabil să pui cap la cap aceste tehnologii într-o soluţie tehnică care să funcţioneze şi să fie eficientă din punct de vedere al costului. Şi sunt bucuros să spun că, după doi ani în care am investit masiv în testarea de tehnologie şi în implementarea de soluţii pentru proiecte-pilot, Telekom Romania are cele mai avansate capabilităţi de integrare de soluţii IT şi industriale de tip Smart City, din piaţa din România.

În al doilea rând, am confirmat o asumpţie pe care o aveam acum doi ani, aceea că, dacă administraţiile locale nu au o abordare care să facă posibilă integrarea şi funcţionarea mai multor soluţii, au riscul să rămână captivi cu una sau mai multe din soluţiile implementate. De aceea, un rol extrem de important pe care îl vom avea noi, Telekom Romania, în calitate de integratori de soluţii, este acela de a oferi o platformă deschisă, care să facă posibilă integrarea cât mai multor tehnologii în viitor şi care să protejeze interesele administraţiei locale şi ale cetăţenilor, pe termen lung.

În al treilea rând, administraţiile locale trebuie să găsească o modalitate prin care să accelereze procesul de acordare de avize şi autorizaţii pentru implementarea acestor proiecte (cu beneficiar chiar administraţia locală), atunci când vor dori să le implementeze. Experienţa din proiectele-pilot ne-a arătat că 50% din perioada de implementare a fost alocată obţinerii acestor avize şi autorizaţii.

Smart Street în portul Dubrovnik (foto: telekom.com)

 – Cât de importantă şi în ce fel este importantă dezvoltarea accelerată a tehnologiei 5G în vederea realizării unui adevărat oraş smart?

– Tehnologia 5G va fi instrumentală în transformarea pe scară largă a oraşelor în oraşe inteligente. Şi asta pentru că această transformare va duce inevitabil şi la:

  1. Creşterea exponenţială a numărului de senzori care colectează date, date care trebuie centralizate;
  2. Creşterea provocărilor privind securitatea datelor colectate şi gestionate;
  3. Creşterea volumului de date şi stream-uri video colectate simultan.

Iar tehnologia 5G, atunci când va avea un standard definit şi când va fi implementată, va aduce soluţii pentru toate aceste provocări: va sprijini conectarea unui număr foarte mare de senzori, utilizând tehnologii low-power, va avea implementat, by-design, un grad ridicat de securitate a datelor traficate şi va permite gestionarea unui volum mult mai mare, de date şi stream-uri video colectate.

Atunci când se va pune problema implementării tehnologiei 5G, pentru Telekom Romania acest
lucru va fi relativ uşor din punct de vedere tehnic, aceasta datorită modului în care am implementat
tehnologia 4G.

Până la implementarea 5G însă, Telekom România va implementa NB-IoT, o tehnologie de comunicaţii extrem de utilă pentru conectarea de senzori utilizând tehnologii low-power.

 – Se vorbeşte tot mai mult despre securitate şi siguranţa datelor. Un oraş smart va fi în esenţă un imens generator de date, multe dintre ele cu caracter personal. Cât de pregătite sunt companiile româneşti şi în general România pentru a susţine din acest punct de vedere funcţionarea unui oraş smart?

–  Siguranţa datelor este un alt subiect pentru care noi am depus eforturi în ultimii doi ani, în sensul creşterii gradului de conştientizare al clienţilor noştri.

Din punct de vedere al clienţilor, ne bucurăm să spunem că standardele de securitate a datelor implementate în toate soluţiile livrate de grupul DT sunt la cel mai înalt nivel. De aceea, promisiunea grupului către clienţii săi este aceea de „Security Made in Germany”. În ceea ce priveşte datele cu caracter personal, DT şi Telekom Romania este şi va fi o companie „GDPR Compliant”, având în vedere noile reglementări europene care intră în vigoare începând cu 25 mai 2018.

În contextul oraşelor inteligente, modul în care rezolvăm provocările de securitate a datelor este prin furnizarea tuturor soluţiilor noastre tehnologice şi prin stocarea tuturor datelor utilizând Data Centerele Telekom Romania, cu un nivel de securitate foarte ridicat. În plus, securitatea conexiunilor este garantată astăzi de soluţiile avansate de criptare a datelor utilizate pentru conexiunile fixe de fibră optică şi va fi garantată în viitor de tehnologiile NB-IOT şi 5G.

Cred că, în general, în România, nivelul de pregătire pentru a susţine din punct de vedere al securităţii datelor, un oraş inteligent este unul ridicat. Avem specialişti foarte buni şi avem acces la tehnologie avansată. Ce este important este ca beneficiarii (administraţiile locale) să înţeleagă importanţa şi senzitivitatea acestui subiect şi să decidă să lucreze cu furnizori de soluţii care au capacitatea să ofere nivelul de securitate şi siguranţă a datelor necesar în acest caz.

 – Cât de importantă este educarea cetăţenilor în sensul unui comportament smart şi cum ar trebui ea făcută pentru a fi evitat momentul în care oraşul în care trăim să „ne-o ia înainte”?

– Creşterea nivelului de conştientizare asupra beneficiilor aduse de oraşele inteligente este critică atât pentru administraţiile locale, cât şi pentru cetăţeni. Telekom Romania şi-a asumat acest rol, extrem de important, şi am alocat resurse semnificative în ultimii doi ani pentru acest lucru. Şi vedem rezultate concrete.

În cazul administraţiilor locale, sunt ferm convins că, în momentul în care ajung să înţeleagă cât de mult creşte eficienţa în administrare (reducerea cheltuielilor de energie cu iluminatul public, gestionarea mai bună a traficului) şi cât de mult uşurează viaţa cetăţenilor (transport public inteligent, parcări inteligente, simplificarea / digitalizarea depunerii de cereri pentru avize / autorizaţii, digitalizarea educaţiei, etc) în general, administratorii oraşelor vor accelera implementarea de astfel de proiecte.

În cazul cetăţenilor, văd un dublu efect: cu cât înţeleg mai repede beneficiile acestor soluţii, îşi vor dori mai repede să aibă acces la aceste soluţii în oraşul lor. Pe de altă parte, aceste soluţii ajută cetăţeanul să se apropie de oraş, prin beneficii concrete: atât prin găsirea mai rapidă a unui loc de parcare, cât şi prin depunerea mai uşor a unor cereri, pentru probleme administrative.

În ceea ce priveşte uşurinţa cu care cetăţenii vor înţelege modul în care pot utiliza aceste tehnologii, eu cred că vom avea două situaţii:

  • unele soluţii sunt extrem de uşor de înţeles, iar cetăţenii nu vor avea nicio dificultate în adoptarea lor;
  • pentru restul soluţiilor, vom avea o experienţă similară cu ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, cu adopţia internetului fix şi mobil, pe scară largă: indiferent de vârstă, românii iubesc tehnologia şi, cu puţin ajutor, ajung să o folosească foarte repede.

 

Ovidiu Ghiman a început să lucreze în domeniul telecomunicaţiilor din 1998, dobândind o vastă experienţă în industrie, iar din martie 2009, a început să lucreze în Romtelecom, actuala Telekom Romania. În cadrul Telekom Romania a ocupat diferite poziţii printre care cele de Director Executiv Strategie şi Dezvoltarea Afacerii şi Director Executiv Comercial Rezidenţial. De la 1 octombrie 2013, Ovidiu Ghiman este responsabil de coordonarea tuturor eforturilor şi iniţiativelor comerciale pentru clienţii corporativi ai Telekom Romania, ocupând poziţia de Director Executiv Comercial Segment Business.

Distribuie articolul

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Edițiile Sinteza
x
Aboneaza-te